Miejski Zakład Komunikacji intensywnie poszukuje możliwości dofinansowania zakupu kolejnych ekologicznych autobusów. Spółka planuje zakup ośmiu fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych oraz czterech dwustanowiskowych ładowarek. Pieniędzy na ten cel szuka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie ruszył program dofinansowujący zakup autobusów elektrycznych, trolejbusów i autobusów wodorowych.

1 marca 2021 roku obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną obchody odbędą się w ograniczonym zakresie. Wiązanki kwiatów zostaną złożone w miejscach pamięci narodowej przez delegacje władz samorządowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego.

Kto pamięta jeszcze tzw. betoniarnię – miejsce letnich zabaw przy ulicy Rejtana? Mnóstwo ostrowian spędzało tu wakacyjne dni jeszcze kilkanaście lat temu. Pierwotnie był to zbiornik przeciwpożarowy przy firmie Prefabet, przerobiony później na basen. Dziś miejsce to jest zapomniane i zniszczone. W niedalekiej przyszłości stan ten ma się jednak zmienić.

Pięcioro uczniów z dwóch kaliskich szkół otrzymało wyróżnienia w konkursach ogłoszonych w ramach ubiegłorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W 2020 roku przebiegała ona pod hasłem Dorastamy asertywnie.

W poniedziałek rozpocznie się rozbudowa ulic, wchodzących w skład drogi wojewódzkiej nr 450. Pierwszy etap prac obejmie odcinek ulicy Częstochowskiej pomiędzy Rondem Ptolemeusza a posesją Częstochowska 91a.
Zakres prac obejmie między innymi przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.

Ostrów Wielkopolski stał się właścicielem kolejnych terenów inwestycyjnych przy ulicy Wrocławskiej. To 2,3034 hektara gruntu w centrum miasta. Cena transakcyjna tego zakupu to 1 175 988,24 zł. To również kolejny krok w drodze do pełnego zagospodarowania tych zdegradowanych poprzemysłowych terenów.

Ostrowski Urząd Miejski zakupił 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Potrzebę taką wskazał zespół ds. likwidacji barier architektonicznych powołany przez prezydent Beatę Klimek. Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych Miasta nie dysponowała tego rodzaju środkiem transportu.

Zapraszamy wszystkie osoby zawodowo związane z turystyką do skorzystania z przygotowanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną bezpłatnej platformy szkoleniowej, działającej w oparciu o zasady e-learningu. Uruchomiona w styczniu 2021 roku platforma jest otwarta dla wszystkich chętnych i całkowicie zwolniona z opłat, wymagane jest jedynie założenie konta użytkownika.

22 stycznia 2021 r., o godz. 21.00 na kanale YouTube CKiS w Kaliszu odbędzie się koncert zespołu Cheap Tobacco.

Pomoc z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie to kilkadziesiąt sztuk środków ochrony indywidualnej. Materiały przekazane zostały 17 listopada br. a ich celem jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się ewentualnym zakażeniom w placówce.

Reklama