Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. Od 5 do 14 maja mieszkańcy mogą zgłaszać projekty zadań.


To już ósma edycja tej, cieszącej się niezmienną popularnością wśród mieszkańców Kalisza, formy partycypacji społecznej. W tym roku Budżet Obywatelski startuje w środę, 5 maja. Od tego dnia, do piątku 14 maja mieszkańcy miasta mogą zgłaszać propozycje zadań.

Formularz zgłoszenia projektu można złożyć na dwa sposoby: wrzucając wniosek do urny, która stanie przy punkcie informacyjnym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza (przy ul. Kościuszki 1a, parter) lub listownie, na adres:

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Rozwoju Miasta
ul. Kościuszki 1a
62-800 Kalisz

z adnotacją na kopercie: "BO 2022". Do formularza należy dołączyć dane kontaktowe (zapisane na oddzielnej kartce numer telefonu oraz adres email).

Niezbędne formularze, dokumenty oraz regulamin BO 2022 znajdują się w załącznikach pod artykułem i na stronie bo.kalisz.pl.

O czym należy pamiętać składając projekt do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego? Warto zwrócić uwagę na listy poparcia, które są obowiązkowe dla projektów ogólnomiejskich i lokalnych. W przypadku tych pierwszych wnioskodawca potrzebuje dziesięciu podpisów. Liczba popierających projekt lokalny określona jest indywidualnie dla każdego osiedla:

- osiedle Asnyka - 5;

- osiedle Chmielnik - 3;

- osiedle Czaszki - 6;

- osiedle Dobro - 1;

- osiedle Dobrzec P - 9;

- osiedle Dobrzec W - 6;

- osiedle Kaliniec - 3;

- osiedle Korczak - 4;

- osiedle Majków - 3;

- osiedle Ogrody - 2;

- osiedle Piskorzewie - 1;

- osiedle Piwonice - 2;

- osiedle Rajsków - 1;

- osiedle Rogatka - 2;

- osiedle Rypinek - 3;

- osiedle Serbinów - 4;

- Sołectwo Dobrzec - 1;

- Sołectwo Sulisławice - 1;

- Sołectwo Sulisławice-Kolonia - 1;

- osiedle Szczypiorno - 1;

- osiedle Śródmieście I - 8;

- osiedle Śródmieście II - 7;

- osiedle Tyniec - 3;

- osiedle Widok - 5;

- osiedle Winiary - 2;

- osiedle Zagorzynek - 2.

Przypomnijmy: na Budżet Obywatelski 2022 miasto przeznaczyło 3 800 000 złotych, z tego 800 000 złotych na zadania ogólnomiejskie. 400 tysięcy złotych z tej ostatniej puli zostanie przeznaczonych na ogólnomiejskie projekty zielone, np. nowe skwery, łąki, czy nasadzenia drzew i kwiatów.

Do dyspozycji kaliszan pozostanie kolejnych 400 tysięcy złotych na pozostałe projekty o charakterze ogólnomiejskim. 3 miliony złotych zostaną rozdysponowane na zadania lokalne.

Poniżej publikujemy harmonogram tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.

Zgłaszanie projektów: 5 maja - 14 maja 2021

Weryfikacja projektów przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalisza i jednostki organizacyjne Miasta Kalisza oraz ich opiniowanie przez organy jednostek pomocniczych Miasta Kalisza i Komitet Rewitalizacji: 5 maja - 9 lipca 2021

Opiniowanie projektów przez stałe Komisje Rady Miasta Kalisza: 14 - 30 lipca 2021
Dopuszczenie projektów pod głosowanie przez Prezydenta Miasta Kalisza: do 13 sierpnia 2021

Przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznych list projektów.: do 10 września 2021

Głosowanie internetowe: 20 września - 1 października 2021

Głosowanie tradycyjne: 20 - 24 września 2021

Mobilny punkt głosowania: 20-22 września 2021

Ogłoszenie wyników głosowania: do 22 października 2021 r.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Reklama