Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację różnego rodzaju działań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku. Dofinansowanie przyznano na realizację dwóch zadań w powiecie kaliskim:

- „Oznakowanie Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej szansą dla rozwoju turystyki w Krainie Nocy i Dni” to projekt złożony przez Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" przyznano dotację w kwocie 34 700 zł.,

- „Kaliska kolej wąskotorowa szansą promocji dziedzictwa historycznego regionu” to projekt złożony przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, a na jego realizację przyznano dotację w wysokości 34 992 zł.

Zarówno jedno, jak i drugie zadanie realizowane będzie we współpracy z Powiatem Kaliskim a także gminami powiatu kaliskiego, na których terenie projekty te będą realizowane.

Stowarzyszenie "LGD7 Kraina Nocy i Dni" w ramach zadania planuje dokonać spójnego oznakowania Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej oraz umiejscowienia przy poszczególnych kościołach tablic informacyjnych. Oznakowanie szlaków turystycznych i kulturowych jest nieodzowną pomocą dla turysty poruszającego się po nieznanym terenie. Umieszczone na Szlaku znaki będą miały na celu wskazanie turyście właściwego kierunku wędrówki lub jazdy i potwierdzenie słuszności wyboru drogi. Tablice informacyjne będą stanowić źródło wiedzy dla turysty, zamieszczone informacje, zdjęcia a także mapa pozwolą turyście na zaplanowanie dalszej trasy wycieczki oraz pozyskanie informacji o miejscu, w którym się znajduje i obiekcie, który ogląda. W ramach realizacji zadania pn. "Oznakowanie Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej szansą dla rozwoju turystyki w Krainie Nocy i Dni" planowane jest:

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż oznakowania kierunkowego na terenie gmin, przy drogach gminnych i powiatowych;

- zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w drewnianych stelażach przed kościołami, które zawierać będą opis danego kościoła, opis wnętrza i zabytków, informację, że jest to kościół znajdujący na Szlaku, informację o możliwości i zasadach zdobycia odznaki Szlaku Kościołów Drewnianych a także mapę powiatu kaliskiego z umiejscowionymi kościołami, aby umożliwić turyście zaplanowanie dalszej wycieczki.

Z kolei zadanie pn. "Kaliska kolej wąskotorowa szansą promocji dziedzictwa historycznego naszego regionu" realizowane przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej polegać będzie na utwardzeniu peronów na stacjach w Petrykach i Złotnikach, zakupie i montażu elementów drewnianej małej architektury w tym wiaty, stołów i ławek na stacji w Zbiersku oraz zakup tablic informacyjnych dotyczących działalności kolei i atrakcji turystycznych znajdujących się w obszarze danej stacji w Żelazkowie, Petrykach, Złotnikach i Zbiersku. Tablice informacyjne zostaną umieszczone na wszystkich czterech stacjach, na których zatrzymuje się kolejka, będą stanowiły cenne źródło informacji dla turystów. Kolej wąskotorowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, jednak towarzyszy jej słaba infrastruktura, brak dostosowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, brak miejsc odpoczynku i postoju oraz słabe oznakowanie, co nie sprzyja rozwojowi turystki - nie tylko kolei wąskotorowej, ale również turystyki pieszej i rowerowej.

Głównym celem realizowanych zadań jest przede wszystkim poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej, promocja walorów kulturowych, promocja turystyki sakralnej, ukazanie zabytków i dóbr kultury mieszkańcom województwa wielkopolskiego oraz turystom przybywającym do województwa wielkopolskiego, a tym samym do powiatu kaliskiego.

Zadania zostaną dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: https://www.powiat.kalisz.pl/ 

Reklama