Z końcem 2020 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku rozpoczęły się prace remontowe. O tym, po co ten remont, co będzie realizowane i jak wyglądają sale przed remontem można przeczytać i zobaczyć na naszej stronie. Zapraszamy do lektury.

- Skąd pomysł na realizację projektu?

Budynek Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku to perła powiatu kaliskiego, dlatego o tę perłę władze Powiatu Kaliskiego chcą jak najlepiej zadbać. Pomysł jest naturalną odpowiedzią na potrzebę ratowania tego wyjątkowego zabytku - dawnej fabryki sukna Adolfa Gottloba Fiedlera wznoszonej w latach dwudziestych i trzydziestych XIX w. Obiekty znajdują się pod opieką konserwatora zabytków i stanowią unikalny przykład zachowania obiektów przemysłowych z I poł. XIX. Do końca lat 90. XX w. funkcjonowała w tym obiekcie tkalnia „Cepelia”. Później obiekt ten przejęła gmina, a następnie przekazano go Muzeum Historii Przemysłu, które w innych obiektach pofabrycznych, remontowanych w latach 80. XX w., rozwinęło swoją bogatą działalność. Jak informuje Jerzy Marciniak Dyrektor Muzeum „Obecnie wszystkie pomieszczenia Muzeum są wypełnione 9. ekspozycjami stałymi, jedna sala przeznaczona jest do wystaw czasowych. Przy obecnym stanie i zgromadzeniu już ponad 13000 eksponatów praktycznie nie jest możliwe pozyskiwanie kolejnych egzemplarzy. Podjęto prace, aby zagospodarować, mocno wyeksploatowany przez działalność typowo produkcyjną drugi obiekt, który określamy mianem skrzydła zachodniego”.

- Jakie prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia?

Realizowana przez Powiat Kaliski inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na cele muzealne wraz z jego rozbudową o klatkę schodową oraz zewnętrzną windę towarowo-osobową. Przewiduje się również wykonanie nowoczesnych instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w zakresie wynikającym z projektowanej funkcji obiektu. Przedsięwzięcie zakłada także zabezpieczenie budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku poprzez montaż instalacji monitoringowych. Etapem końcowym będzie zakup niezbędnego wyposażenia technicznego, sprzętu oraz mebli.

„Kilkukrotnie mieliśmy problem z wyłonieniem wykonawcy ponieważ, oferowana przez wykonawców, biorących udział w przetargach, kwota zawsze przekraczała tę, którą mieliśmy zaplanowaną w powiatowym budżecie. Ostatecznie Rada Powiatu Kaliskiego podjęła decyzję o tym, że zwiększamy o 1,2 mln zł budżet tego zadania. Dzięki tej decyzji mogliśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji – mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Roboty budowlane realizuje wyłoniona w przetargu Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” - Zdzisław Detka z Ostrowa Wielkopolskiego. Łączna wartość zadania to 4,8 mln zł, z czego ponad 2,4 mln zł stanowić będzie pozyskane przez Powiat Kaliski dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Jakie funkcje pełnić będzie ośrodek po zakończeniu prac, co czekać będzie na mieszkańców?

Po zakończeniu prac planowane jest rozszerzenie działalności muzeum. Nowe sale zostaną zagospodarowane na cele kulturalne. Przede wszystkim nastąpi poprawa warunków technicznych - wszystkie 3 poziomy będą skomunikowane dzięki nowoczesnej windzie. Na trzecim, najwyższym poziomie planowane jest zlokalizowanie sali wystaw czasowych, która aktualnie znajduje się na 3 piętrze starego budynku, do którego ze względów konserwatorskich nie doprowadzono windy towarowej, dlatego urządzanie tam wystaw jest utrudnione. Na parterze powstanie sala konferencyjno-koncertowa dla szerszej publiczności - a to dzięki uzyskaniu kilku dróg ewakuacyjnych. Zainteresowanie organizacją różnego rodzaju wydarzeń m.in. wernisaży, koncertów, czy spotkań organizowanych przez muzeum i instytucje współpracujące już dawno przekraczało możliwości frekwencyjne obiektu. Dzięki odrestaurowanym nowym powierzchniom znajdzie się miejsce dla pozostałych fortepianów i pianin, które znajdują się w zbiorach muzeum - obecnie prezentowane są 52 eksponaty na sali fortepianowej, natomiast w zasobach muzeum jest ich 83. Również większa liczba mieszkańców powiatu kaliskiego będzie miała możliwość uczestniczenia w uroczystościach muzealnych, podobnie turyści przybywający do Opatówka będą mieli bogatszą - a za sprawą montowanej windy także wygodniejszą, możliwość zwiedzania Muzeum.

- Dlaczego inwestycja jest tak ważna z punktu widzenia powiatu i mieszkańców?

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku jest samorządową instytucją kultury, którego organizatorem jest Powiat Kaliski. Dzięki realizacji inwestycji Muzeum może stać się kulturalnym centrum powiatu, zwiększą się możliwości organizowania w obiektach muzealnych zajęć edukacyjnych dla szkół z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza, organizacji wydarzeń kulturalnych czy warsztatów i szkoleń dla pracowników instytucji kultury. Inwestycja wpłynie na wizerunek Powiatu Kaliskiego jako jednostki inwestującej w zachowanie obiektów dziedzictwa narodowego a także wykorzystującej potencjał turystyczny i kulturowy regionu. Głównym celem realizowanego projektu jest przede wszystkim poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Muzeum Historii Przemysłu i rozwój jego infrastruktury, ale także poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w Muzeum oraz większa możliwość rozwoju i wykorzystania tego wyjątkowego miejsca.

- Na jakim etapie znajduje się projekt i kiedy planowane jest zakończenie inwestycji?

Umowę na realizację zadania podpisano z Wykonawcą z początkiem listopada 2020 roku, prace rozpoczęły się w grudniu 2020 roku a ich zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku. Obecnie trwają prace przygotowawczo – porządkowe.

Zdaniem Jana Adam Kłysza Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego „To długo wyczekiwana - zarówno przez władze powiatu kaliskiego, pracowników Muzeum, jak i przez mieszkańców powiatu - inwestycja, która będzie wspaniałym prezentem zwieńczającym obchody 40-lecia istnienia Muzeum Historii Przemysłu przypadające właśnie w tym roku. Poprzez remont dotychczas nieużytkowanych pomieszczeń zyskujemy nowe powierzchnie wystawowe, zwiększamy możliwość rozwoju i wykorzystania potencjału muzeum a przede wszystkim ratujemy ten zabytkowy budynek.

Źródło: https://www.powiat.kalisz.pl/ 

Reklama