W poniedziałek rozpocznie się rozbudowa ulic, wchodzących w skład drogi wojewódzkiej nr 450. Pierwszy etap prac obejmie odcinek ulicy Częstochowskiej pomiędzy Rondem Ptolemeusza a posesją Częstochowska 91a.
Zakres prac obejmie między innymi przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.

W ramach prac na odcinku między Rondem Ptolemeusza a posesją Częstochowska 91a, w pierwszej kolejności roboty obejmą część ulicy po jej nieparzystej stronie. Dla ruchu samochodów pozostawiony zostanie jeden pas ruchu, umożliwiający jazdę od strony ulicy Budowlanych w kierunku ronda Ptolemeusza.

Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
- wyznaczony zostanie objazd dla pojazdów jadących od strony Ronda Ptolemeusza w kierunku ulicy Księżnej Jolanty przez Szlak Bursztynowy, ulicami Polną i Budowlanych – do Częstochowskiej,
- wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe przy ulicy Kordeckiego oraz Częstochowska Rypinek i Częstochowska Szpital (nieparzysta strona),
- na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Budowlanych sygnalizacja świetlna zostanie przełączona na tryb awaryjny (światła żółte pulsujące),
- zamknięte zostanie połączenie ulicy Kordeckiego z Częstochowską,
- na Rondzie Ptolemeusza jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu,
- na wyjeździe z ulicy Bolesława Chrobrego w ulicę Częstochowską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo, w kierunku Ronda Ptolemeusza.

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Ronda Ptolemeusza odbywał się będzie ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną i Budowlanych. Tymczasowy przystanek KLA dla pasażerów z ulicy Kordeckiego zostanie wyznaczony w ul. Szlak Bursztynowy na wysokości Parku Przyjaźni.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Reklama