W Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku trwają prace budowlane. Powstaje tam nowoczesna szklarnia dydaktyczna wraz z placem manewrowym do nauki jazdy w ramach kształcenia zawodowego uczniów.

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

- roboty rozbiórkowe,
- budowa placu manewrowego z kostki granitowej (dla nauki jazdy kategorii B, T oraz C),
- budowa obiektu szklarni dydaktycznej jednokondygnacyjnej o pow. ok. 800 m2 wraz z nowoczesnym wyposażeniem.
Cała infrastruktura ma zostać oddana do użytku w styczniu 2021 roku.

Roboty budowlane są realizowane w ramach projektu pn. „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 9.3.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez budowę infrastruktury kształcenia zawodowego młodzieży wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Wartość całkowita projektu to 2,9 mln zł, z czego 2,1 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: https://www.powiat.kalisz.pl/

Reklama