PORTAL ecentrum.pl

 1. Portal ecentrum.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach, transakcje pomiędzy użytkownikami.

 2. Portalu ecentrum.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń.

 3. Portal ecentrum.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal ecentrum.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 4. Portal ecentrum.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu ecentrum.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 5. Portal ecentrum.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Takie samo ogłoszenie może być dodane tylko do JEDNEJ kategorii.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia).

 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi, obowiązującymi w Polsce;

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  • treść zawiera słowa niecenzuralne (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www);

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne

 6. Użytkownik może dodawać ogłoszenie o tej samej treści raz na 10 dni.

 7. W przypadku skrajnego naruszenia niniejszego regulaminu zostanie włączona blokada nr IP.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Portal ecentrum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku ecentrum.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. Ecentrum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 

Ogłoszenia na Jarmarku są usuwane automatycznie po 30 dniach od daty zamieszczenia.

 

Reklama