McDonald

Prezydent Grzegorz Sapiński spotkał się wczoraj z dyplomatami Ambasady Ukrainy oraz przedstawicielem Związku Ukraińców w Polsce.

Dyplomaci: Vasyl Zwarych, radca-minister i Mykola Yarmoliuk, radca w Ambasadzie Ukrainy oraz Jerzy Rejt, przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce rozmawiali z prezydentem Kalisza na temat dziedzictwa i wspólnej polsko-ukraińskiej historii.

Podczas spotkania omawiano aspekty współpracy z miastem Kalisz jako najważniejszym, zdaniem ministra Zwarycha, miejscem związanym z działaniami naszych sojuszników w walce wyzwoleńczej u boku Józefa Piłsudskiego.

Źródło: http://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama