Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował odbiór końcowy i przekazał do użytkowania nawierzchnię jezdni oraz kanalizację deszczową ulicy Klubowej. Na blisko 400-metrowym odcinku nierównej drogi gruntowej powstała w tym miejscu nowa nawierzchnia z kostki betonowej, chodniki oraz zjazdy do posesji.

Inwestycje dotyczącą przebudowy ulicy Klubowej (osiedle „Pruślin”) realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR z Krotoszyna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez MZD przetargu. Wystartowało w nim 8 podmiotów.

- Prace wykonane przy ulicy Klubowej dotyczyły budowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. Koniec prac zaplanowany został na 31 lipca, jednak wykonawca zakończył je nieco wcześniej – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD.

Koszt prac to 448 735,50 zł, a okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę to 60 miesięcy.
Poza wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na blisko 400-metrowym odcinku, wybudowane zostały chodniki oddzielone od jezdni nowymi krawężnikami. Przebudowane zostały również zjazdy do posesji, zajęto się także trawnikami. Nowa nawierzchnia została też położona na połączeniu z ulicą Grabowską.

Zadane polegało także na wykonaniu kanalizacji deszczowej. Nowa kanalizacja z rur PVC klasy S lite o średnicy 315 mm powstała tu na odcinku 389,5m. Wykonano też 10 nowych wpustów ulicznych.

- Część ulic w tym rejonie nie jest trwale utwardzona. Niekiedy są jedynie ulepszone kruszywem lub żużlem. Taka nawierzchnia wymaga wykonywania częstych remontów cząstkowych, ponieważ jej zły stan powoduje utrudnienia dla użytkowników – chodzi tu szczególnie o nierówności spowodowane opadami. Niekorzystne jest także dotkliwe pylenie z nawierzchni przy wysokich temperaturach. Inwestycji pozwoliła wyeliminować te problemy – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Źródło: http://umostrow.pl

Dodaj komentarz

Reklama