11.255.700,00 pln dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kucharach otrzymała Spółka Wodno–Ściekowa "Prosna". Dofinansowanie przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach k.Kalisza” spółka przystąpiła w sierpniu 2016 roku. Pod koniec kwietnia tego roku "Prosna" podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu. Przyznana dotacja wynosi 11.255.700,00 pln.

Rozbudowa oczyszczalni zwiększy jej przepustowość, przyczyni się do zapewnienia ciągłego oczyszczania ścieków w stopniu określonym w decyzji wodno–prawnej oraz umożliwi odbiór nowych ilości ścieków. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej podniesie stopień niezależności energetycznej zakładu.

Całkowita wartość projektu wynosi 17.656.000,00 zł (netto) i została określona na drodze postępowania przetargowego. W wymienionej kwocie zawarte są także koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji. Pozyskana dotacja umożliwi sfinansowanie zadania przy zachowaniu dotychczasowej ceny odbioru ścieków od klientów Spółki Wodno–Ściekowej "Prosna", co dla mieszkańców Kalisza jest bardzo dobrą informacją.

Spółka Wodno-Ściekowa "Prosna" w Kaliszu powstała w 1986 roku. Zrzesza 13 członków w tym 3 samorządy (Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów) oraz 10 zakładów z terenu Kalisza.

Źródło: http://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Automotive Wrocław

Reklama