Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że 13 października rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.
Etap ten obejmował będzie przebudowę chodnika po lewej stronie ul. Zamkowej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego (patrząc od ul. Grodzkiej). Chodnik po prawej stronie zostanie udostępniony dla ruchu pieszych.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama