W dniu 18 września odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza, podczas której tradycyjnie zostały przyznane wyróżnienia: Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza, Honorowy Przyjaciel Kalisza oraz Odznaki Honorowe Miasta Kalisza. Ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią w sesji wzięła udział ograniczona liczba osób.

Zebranych powitał Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który w swoim przemówieniu podkreślił edukacyjno-naukowy rozwój naszego miasta.

Prezydent Krystian Kinastowski przedstawił realizowane właśnie inwestycje i podziękował wszystkim, którzy pomagali Miastu i jego społeczności przetrwać najtrudniejszy okres pandemii.

- To był bardzo trudny czas. Dlatego chciałbym podziękować szczególnie tym, którzy bezinteresownie włączyli się w walkę z koronawirusem: strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, służbom kryzysowym, urzędnikom oraz wolontariuszom świeckim i duchownym angażującym się w liczne akcje. I wszystkim mieszkańcom Kalisza, bo mam wrażenie, że ten najtrudniejszy czas pandemii zjednoczył nas wszystkich w walce z wirusem, że wszyscy starali się w ramach własnych możliwości mu przeciwdziałać mimo wielkiego zagrożenia. To bardzo budujące – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

Najważniejszym punktem w programie uroczystej sesji było wręczenie miejskich godności. W tym roku Rada Miasta Kalisza zdecydowała o przyznaniu następujących odznaczeń i tytułów:

Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza przyznano śp. Gustawowi Arnoldowi Fibigerowi III.
ś.p. Gustaw Arnold Fibiger III – rzemieślniczy mistrz budowy fortepianów, właściciel dyrektor kaliskiej fabryki fortepianów, konstruktor pianin i fortepianów, założyciel Technikum Budowy Fortepianów. Z pełną sylwetką wyróżnionego zapoznać się można pod linkiem Gustaw Arnold Fibiger III(Link do innej strony).

Tytuł Honorowy Przyjaciel Kalisza został nadany następującym osobom:
ś.p. Barbara Wiesława Pawlak - założycielka Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które przekształciło się w Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę; zainicjowała wiele projektów na rzecz profilaktyki zdrowotnej i działała aktywnie na rzecz szerzenia wiedzy o cukrzycy. Z pełną sylwetką wyróżnionej zapoznać się można pod linkiem Barbara Wiesława Pawlak(Link do innej strony).

ś.p. Wiesław Andrzej Oźmina - artysta rzeźbiarz i medalier, autor: 18 pomników, 40 płaskorzeźb, około 150 medali i medalionów, ponad 60 statuetek. Z pełną sylwetką wyróżnionego zapoznać się można pod linkiem Wiesław Andrzej Oźmina(Link do innej strony).

profesor Katarzyna Kędzierska - profesor immunologii w katedrze mikrobiologii i immunologii uniwersytetu w Melbourne, kierownik Laboratorium Ludzkich Komórek w Doherty Institute of Infection and Immunity; jest autorką niezależnych badań nad uniwersalną odpornością na ludzkie wirusy grypy; przewodzi zespołowi, pracującemu nad zwalczaniem wirusa Covid-19, który zidentyfikował 4 typy komórek odpornościowych, które pomagają zwalczać wirusa. Z pełną sylwetką wyróżnionej zapoznać się można pod linkiem Katarzyna Kędzierska(Link do innej strony).

Odznaka Honorowa Miasta Kalisza przyznana została następującym osobom
Stanisław Paraczyński - samorządowiec, społecznik, inicjator wielu imprez i festynów, kaliski piekarz; od 1991 r. współwłaściciel Piekarni Stanisław Paraczyński & Mirosława Paraczyńska, radny miejski czterech kadencji. Z pełną sylwetką wyróżnionego zapoznać się można pod linkiem Stanisław Paraczyński(Link do innej strony).

ś.p. Adela Przybył – nauczycielka, społeczniczka, radna miejska pięciu kadencji, przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza w latach 2006-2010. Z pełną sylwetką wyróżnionej zapoznać się można pod linkiem Adela Przybył(Link do innej strony).

ojciec Waldemar Ułanowicz – gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kaliszu, który w 2017 r. rozpoczął gruntowny remont kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu. Z pełną sylwetką wyróżnionego zapoznać się można pod linkiem Waldemar Ułanowicz(Link do innej strony).

Piotr Zasuń – menedżer i spółdzielca, prezes zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu. Z pełną sylwetką wyróżnionego zapoznać się można pod linkiem Piotr Zasuń(Link do innej strony).

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu - powstałe w 1955 roku; wśród jego działań są dbałość o edukację młodego pokolenia, odkrywanie przeszłości, utrwalanie pamięci narodowej, wzmacnianie związku emocjonalnego z historią i kulturą narodową, regionalną i ziemi kaliskiej. Opis wyróżnionej organizacji można znaleźć pod linkiem Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu(Link do innej strony).

Uroczystość uświetnił występ Anny Grel, uczennicy trzeciej klasy Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama