Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu uzyskał I miejsce w inicjatywie "Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS". Nagrodę, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odebrali dziś: wiceprezydent Mateusz Podsadny oraz Artur Szymczak, dyrektor urzędu.

Program zakłada wdrażanie procesu integracji usług świadczonych przez PUP i OPS województwa wielkopolskiego na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wyłączonych społecznie, będących wspólnymi klientami obu instytucji, mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną.

Władze województwa wielkopolskiego postanowiły nagrodzić Liderów – trzy najlepsze, pod względem ilości i jakości aktywizacji zawodowej bezrobotnych, powiatowe urzędy pracy w naszym województwie, realizujące Program.

Najlepszy w tym zakresie okazał się Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, który zajął I miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 50.000 zł.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama