Od 21 do 23 listopada 2019 r. beneficjenci projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” wzięli udział w spotkaniach informacyjnych, zorganizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta.

W pierwszej połowie listopada Miasto podpisało umowy na dostawę i montaż: 138 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energie cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 329 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną. Podpisano również umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Instalacje mają zostać zamontowane w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Wykonawcy: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wola Zaradzyńska oraz COLUMBUS ENERGY S.A. z siedzibą w Krakowie rozpoczęli wizje lokalne wraz z przygotowaniem audytów dla każdej z posesji. W następnej kolejności przedstawią do akceptacji projekty wykonawcze, a w ostatnim etapie przystąpią do montaży instalacji.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama