Przedstawiciele Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, w obecności prezydenta Krystiana Kinastowskiego, odebrali z rąk Marleny Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu trzech mikrobusów.

Dziewięcioosobowe samochody posłużyć mają do przewozu osób niepełnosprawnych. Z pojazdów będą korzystać Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Kaliszu, w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Odolanowie.

Dofinansowanie pochodzi z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych). Łącznie kwota przekazana z PFRON na zakup mikrobusów wynosi 240.000 zł.

Przetarg na zakup samochodów już został ogłoszony.

W sumie PFRON przekazał od 2016 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych w regionie kaliskim ok. 90 mln zł.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama