Od dziś zmieniają się zasady odbioru odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych. Wchodzą też w życie nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane z brązowych pojemników (zamiast dotychczas stosowanych worków). Zmieni się również częstotliwość ich odbioru. Do końca listopada będą odbierane raz w tygodniu (dotychczas - raz na dwa tygodnie).

Odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielolokalowej będą odbierane raz w miesiącu (dotychczas - raz w tygodniu).

Od 1 września obowiązują również nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Segregując odpady, zapłacimy 23 zł za osobę miesięcznie. Gdy nie prowadzimy segregacji, stawka wyniesie 40 zł.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama