W czwartek, 1 sierpnia, o godz. 17.00 nastąpi włączenie syren wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta. W ten sposób upamiętnimy 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Nadany zostanie sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama