- Dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Życzę zapału i energii podczas realizacji kolejnych planów i marzeń – mówił prezydent Krystian Kinastowski składając gratulacje pracownicom Urzędu Miasta Kalisza, które kończą służbę w magistracie i przechodzą na emeryturę.

Anna Wcisła, kierownik Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Wydziału Finansowego i Jolanta Kozłowska, główny specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pracę w urzędzie rozpoczęły w tym samym dniu, w 1986 roku. Anna Walczak, podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w magistracie była zatrudniona od 1990 roku.

Na pytanie co dalej, Panie zgodnie odpowiadają, że nadszedł czas na odpoczynek, ale aktywny. Plany są rozmaite, dotyczą realizacji pasji i zainteresowań. Jak podkreślają, praca w urzędzie nie jest łatwa, ale daje dużo radości i satysfakcji.

Życzenia emerytowanym pracownicom złożył także Stefan Kłobucki, sekretarz Miasta Kalisza.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama