W poniedziałek, 22 lipca br., około godziny 4 rano podczas próby kradzieży pieniędzy z bankomatu na osiedlu Dobrzec doszło do eksplozji. Bankomat znajdował się w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, obok wejścia prowadzącego do Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, która ucierpiała w wyniku wybuchu.

Fala uderzeniowa powstała podczas eksplozji spowodowała uszkodzenie mienia: drzwi, monitorów i komputerów, lamp, mebli, ścian oraz księgozbioru. Straty biblioteki szacowane są wstępnie na ok. 20.000 zł.

Księgozbiór, zanieczyszczony pyłem szklanym, nie nadaje się do użytku.

Dziś Adam Borowiak, dyrektor MBP, złożył w Komendzie Miejskiej Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieznanego sprawcę polegającego na uszkodzeniu mienia należącego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Filia nr 16 zajmowała pomieszczenia wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec. Obecnie, ze względu na zabezpieczenie przez policję, wejście do środka jest niemożliwe.

Nie zapadła jeszcze decyzja w kwestii przyszłości Filii nr 16. Pracownicy zostali skierowani do pozostałych placówek.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama