Powiat Kaliski przekaże Gminom pomoc finansową w formie dotacji celowych przeznaczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. O tym jednogłośnie zadecydowali radni podczas Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się 12 lipa br. Każda Gmina z terenu naszego powiatu otrzyma po 12.000 złotych. Łącznie z powiatowego budżetu na realizację zadań OSP przeznaczono 132.000 złotych.

Dzięki wsparciu finansowemu, na terenie naszego powiatu, Ochotnicze Straże Pożarne zrealizują łącznie 40 zadań. Wśród nich znajdują się m.in. remonty garażów, budynków OSP, remonty bram wjazdowych, zakup drabin, hełmów, mundurów, sprzętu radiowego, pomp, wyposażenia strażnic, czy też doposażenia pojazdów pożarniczych.

Zadania realizowane dzięki pomocy finansowej pochodzącej ze środków budżetu Powiatu Kaliskiego:

Gmina Blizanów:
1. Remont garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie (5.000 zł).
2. Remont bram wjazdowych do garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie (5.000 zł).
3. Zakup pompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipe (2.000 zł).

Gmina Brzeziny:

1. Remont części operacyjnej budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach: Sobiesęki (1.500 zł), Dzięcioły (1.000 zł), Jamnice (1.750 zł), Brzeziny (2.500 zł), Zajączki (2.250 zł), Aleksandria (2.250 zł), Czempisz (750 zł).

Gmina Ceków-Kolonia:

1. Remont garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu (6.000 zł).
2. Zakup piły łańcuchowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie (2.100 zł).
3. Zakup drabiny oraz przenośnego radia strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie (2.500 zł).
4. Zakup regału na mundury i hełmy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie (800 zł).
5. Zakup trzech mundurów strażackich dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu (600 zł).

Gmina Godziesze Wielkie:

1. Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego i remontu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku (12.000 zł).

Gmina Koźminek:

1. Zakup odzieży i obuwia specjalnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krzyżówki-Młynisko (3.500 zł).
2. Zakup mundurów koszarowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie (2.500 zł).
3. Zakup mundurów koszarowych i sprzętu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koźminku (3.900 zł).
4. Usługi serwisowe oraz doposażenie pojazdów pożarniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku (2.100 zł).

Gmina Lisków:

1. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskowie (3.500 zł).
2. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlątkowie (3.000 zł).
3. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie (1.500 zł).
4. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzynie (3.000 zł).
5. Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychnowie (1.000 zł).

Gmina Mycielin:

1. Dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie (12.000 zł).

Gmina Opatówek:

1. Remont strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem-Kolonii (2.000 zł).
2. Remont strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej (2.000 zł).
3. Remont strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałe (2.000 zł).
4. Remont motopompy oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach (2.000 zł).
5. Remont strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku (2.000 zł).
6. Remont strażnicy w części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie (2.000 zł).

Gmina i Miasto Stawiszyn:

1. Wymiana drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku (5.000 zł).
2. Wymiana drzwi garażowych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku Małym (1.750 zł).
3. Remont pomieszczenia garażowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiersku (5.250 zł).

Gmina Szczytniki:

1. Remont części operacyjnej oraz zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczynie (2.000 zł).
2. Remont części operacyjnej oraz zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli (6.000 zł).
3. Remont części operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Zawodniej (2.000 zł).
4. Zakup umundurowania oraz zakup sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach Trzecich (2.000 zł).

Gmina Żelazków:

1. Dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie (12.000 zł).

Źródło: http://www.powiat.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze  

#1 Luis 2019-12-06 01:35
Therefore, people take more some time online.


Here is my blog post - villagewho: https://bg.elmt-relpa.org/enlargement/740/erogen-x-otzivi-kolko-struva/

Reklama