Siedem Gmin z powiatu kaliskiego otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Dzięki temu, na ich terenie zostanie zrealizowanych 10 projektów na łączną kwotę opiewającą na 207 020,00 złotych. Konkurs jest elementem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Umowy parafowano dziś w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

W parafowaniu umów uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu naszego powiatu. Głównym celem konkursu jest aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

- To już 9. rozstrzygnięta edycja konkursu. W tym roku na cele konkursowe przeznaczyliśmy 3 250,000 złotych. W tym roku wśród zwycięzców znalazło się 7 Gmin z terenu powiatu kaliskiego, które łącznie zrealizują 10 projektów. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i wciąż się rozwija. Widzimy sens wydawania tych pieniędzy, które pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przeznaczane są zazwyczaj na zmianę otoczenia w małych miejscowościach. To takie działania jak przykładowo modernizacja placów zabaw czy też tworzenie miejsc rekreacji, remonty świetlic wiejskich i podobne przedsięwzięcia. Te miejsca nie tylko zmieniają swoje oblicza, ale integrują mieszkańców. Chcemy, żeby to właśnie mieszkańcy decydowali co ma się zmieniać w ich miejscowościach i w jaki sposób - tłumaczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

- Jest to bardzo potrzebny konkurs dla mieszkańców gmin. Dzięki temu świetnie się integrują i sami organizują sobie miejsca spotkań, gdzie mogą spędzać czas. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Wszystkie działania służą poprawie wizerunku danej miejscowości. Dzięki tym funduszom, w ramach programu "Pięknieje wielkopolska wieś", w naszej gminie wypiękniało kilka miejsc. To są choćby place zabaw, wiaty piknikowe i co najważniejsze, te miejsca do dziś funkcjonują. Nie jest to jednorazowe działanie, występujące tylko w danym roku, ale te miejsca cały czas pięknieją, ludzie starają się o nie dbać, i przeprowadzają tam różne inicjatywy - stwierdziła Burmistrz Stawiszyna, Justyna Urbaniak.

- Te pieniądze wędrują w konkretne miejsca. W konkretnych wsiach jest dzięki nim wiele radości i na pewno te małe inwestycje są tam bardzo oczekiwane. Dlatego bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się w tym programie wśród podmiotów, które uzyskały dofinansowanie - przyznał Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal.

Lista zwycięskich projektów.

Blizanów (sołectwo Szadek) - kompleks rekreacyjny "Zielony zakątek w Szadku"
Blizanów (sołectwo Blizanów Drugi) - budowa siłowni plenerowej "W Blizanowie dbaj o zdrowie"
Ceków-Kolonia (sołectwo Kosmów) - remont budynku remizy strażackiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kosmowie
Ceków-Kolonia (sołectwo Stare Prażuchy) - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy
Koźminek (sołectwo Oszczeklin) - radosny skwerek - zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Oszczeklin
Lisków (sołectwo Koźlątków) - plac pod Lipą - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków
Mycielin (sołectwo Korzeniew) - Sport to zdrowie, każdy Ci to powie
Stawiszyn (sołectwo Petryki) - Zabawa i rekreacja to mieszkańców Petryk integracja
Stawiszyn (sołectwo Piątek Wielki) - Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy
Szczytniki (sołectwo Tymieniec) - modernizacja świetlicy wiejskiej w Tymieńcu
Łączna kwota projektów realizowanych na terenie gmin powiatu kaliskiego: 207 020,00 złotych

Źródło: http://www.powiat.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama