Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. informują, że z dniem 1 lipca br. został rozszerzony zakres osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami KLA.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr X/129/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nabywają niżej wymienione osoby posiadające Kaliską Kartę Mieszkańca (KKM):

- emeryci i renciści,
- dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole,
- dzieci i młodzież ucząca się w szkołach do 24 roku życia,
- studenci studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia.

Warunkiem otrzymania KKM jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz przedstawienie pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy wraz z potwierdzeniem złożenia go w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu.

Wnioski o wydanie KKM można składać w Punkcie Obsługi Klienta KLA przy ul. Podmiejskiej 2A (Dworzec PKS) w godz. od 7.00 do 15.30 (w poniedziałki do godz. 17.00) lub przez Internet – www.kla.com.pl

Osoby ubiegające się o KKM uprawniającą do bezpłatnych przejazdów autobusami KLA przy składaniu wniosku są zobowiązani do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

WAŻNE!!! – Podczas przejazdów autobusami KLA kartę obowiązkowo należy zarejestrować w kasowniku.

Więcej informacji oraz wniosek o wydanie KKM znaleźć można na naszej stronie internetowej www.kla.com.pl

Źródło: http://kla.com.pl

Dodaj komentarz

Reklama