Przed nami wakacje – czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Pod hasłem „Akcja Lato 2019” zorganizowane będą: Wakacje w mieście, program „Trenerów Osiedlowych”, Dziecięce czwartki w mieście „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” oraz obozy profilaktyczno-terapeutyczne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.


Wakacje w mieście 2019

Zajęcia są bezpłatne i mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy o charakterze profilaktycznym.

Adresowane są do uczniów kaliskich szkół podstawowych (nie tylko tych, w których odbywają się zajęcia).

TERMIN: 1. – 26.07.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 10
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

TERMIN: 29.07. – 23.08.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ciasna 16
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Serbinowska 22a

Uczestnictwo dzieci w zajęciach można zgłaszać w wymienionych placówkach do 28 czerwca 2019 r. telefonicznie, osobiście lub drogą mailową (tytuł: wakacje w mieście).

Zadanie jest realizowane i finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (koszt to ok. 40.000 zł).

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 19 na początku lipca odbywać się będą zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Kwestie naboru i kwalifikacji prowadzi dyrekcja szkoły.

Program trenerów osiedlowych Kalisz 2019

Trenerzy będą organizować popołudniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży na 11 boiskach od początku lipca do końca sierpnia (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych).

MIEJSCA I GODZINY REALIZACJI
Boiska przy szkołach:
SP nr 1 ul. 3 go Maja 10 15.00-18.00
SP nr 3 ul. Ciasna 16 15.00-18.00
SP nr 4 ul. Polna 17 15.00- 18.00
SP nr 6 ul. Chełmska 18 15.30-18.00
SP nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13 15.30-18.00
SP nr 10 ul. Karpacka 3 15.30-18.00
SP nr 15 ul. Wykopaliskowa 45 15.00-18.00
SP nr 16 ul . Fabryczna 13-15 15.00-18.00
SP nr 18 ul. Podmiejska 9a 15.00-18.00
IV LO-SP nr 14 ul. Widok 96a 14.00-17.00
ZS nr 9 ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24 15.00-18.00

Zadanie jest realizowane i finansowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (koszt to 80.000 zł).

Dziecięce czwartki w mieście „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”

Zajęcia dla dzieci będą odbywać się na Głównym Rynku w każdy czwartek od 6 lipca do 29 sierpnia 2019 r. (oprócz 15.08.2019 r.) w godzinach od 16:00 do 19:00.

Zadanie jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowane z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

W tym roku obozy organizują: ZHP, PCK, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Parafia Rzymsko-Katolicka Opatrzności Bożej, TPD, Stowarzyszenie „Karan”, Parafia Katedralna św. Mikołaja, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek Św. Doroty.

Z wypoczynku skorzysta w sumie 455 dzieci.
Na obozy dla osób uzależnionych i współuzależnionych wyjedzie 90 uczestników.

Ta forma wypoczynku finansowana jest ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegóły: https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/akcja-lato-2019,16998

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama