- Popieram łączenie się samorządów, współpracę między jednostkami. To daje szanse na zrównoważony rozwój, zwiększa możliwości pozyskania środków na realizację zadań dla regionu. Cieszę się, że Aglomeracja Kalisko-Ostrowska działa na rzecz aż dwudziestu czterech podmiotów. Liczba mieszkańców, ponad 400 tysięcy, plasuje AKO wśród miast wojewódzkich - powiedział Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, który odwiedził dziś Kalisz i Kuchary.

Podczas pobytu w Wielkopolsce minister Jerzy Kwieciński w towarzystwie Krystiana Kinastowskiego, prezydenta Miasta Kalisza, a zarazem prezesa Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zobaczył inwestycje realizowane dzięki wsparciu ze środków unijnych. Wspólnie z sekretarz stanu Andżeliką Możdżanowską odwiedzili Spółkę Wodno– Ściekową PROSNA w Kucharach, gdzie trwa rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu sięga 18 milionów. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach", Oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" wynosi ponad 11 milionów.

Rozbudowa oczyszczalni zwiększy jej wydajność i przepustowość. Przyczyni się do zapewnienia ciągłego oczyszczania ścieków w stopniu określonym w decyzji wodno–prawnej oraz umożliwi odbiór nowych ilości ścieków od mieszkańców. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej podniesie stopień niezależności energetycznej zakładu. Całkowita wartość projektu wynosi 17.656.000,00 zł (netto) i została określona na drodze postępowania przetargowego. W wymienionej kwocie zawarte są także koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji. 27 kwietnia 2017 roku Spółka Wodno – Ściekowa PROSNA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w wysokości 11.250.000 złotych. Pozyskana dotacja umożliwi sfinansowanie zadania przy zachowaniu dotychczasowej ceny odbioru ścieków od klientów Spółki Wodno – Ściekowej PROSNA.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama