Zapraszamy na XXXII Wiosenny Rajd "Bocianim Szlakiem", który odbędzie się 1 czerwca. W tym roku meta rajdu zlokalizowana została w Wierzbnie, na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci i młodzież pod opieką osób dorosłych.

WPISOWE:

członkowie PTTK - dzieci i młodzież szkolna: 7 zł, dorośli: 10 zł
Niezrzeszeni - dzieci i młodzież: 8 zł, dorośli: 12 zł

Powrót grup do Ostrowa autobusem wynajętym autobusem przez organizatora za dodatkową opłatą (4 zł). Chęć powrotu autobusem należy zgłosić i opłacić przy wpłacie wpisowego na rajd.

TRASY RAJDU:

sobota, 1 czerwca 2019 r.

ROWEROWE:

Ostrów Wielkopolski – Topola Mała – Topola Wielka – Tarchały Wielkie – Odolanów – Kaczory – Nabyszyce – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (długość trasy ok. 26 km ). Start w sobotę 1 czerwca o godz. 9:00 z parkingu przy Urzędzie Skarbowym.
Ostrów Wielkopolski – Radłów – Jelitów - Rąbczyn – Pogrzybów – Niemojewiec – Sulisław – Łąkociny – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (długość trasy ok. 23 km ). Start w sobotę 1 czerwca o godz. 9:00 z parkingu Piaski - Szczygliczka ul. Limanowskiego. Trasy dowolne.

PIESZE:

Trasa Poszukiwaczy Skarbów z elementami Geocachingu. Daniszyn stacja kolejowa – Daniszyn - Wierzbno (dł. trasy 7 km ). Start na trasę: sobota, 1 czerwca, godz. 8.10, ze stacji w Daniszynie. Dojazd z Ostrowa pociągiem KW o godz. 8.48
Gorzyce Wielkie - Wierzbno (dł. trasy 7 km ). Start na trasę: sobota, 1 czerwca, godz. 9.00, z parkingu przy kościele. Dojazd autobusem MZK nr 11 o godz. 8.28 z przystanku na placu 23 Stycznia.
Topola Wielka – Bażantarnia – Radziwiłłów - Wierzbno (dł. trasy 9 km ). Start na trasę: sobota, 1 czerwca, godz. 9.00, z pętli w Topoli Wielkiej. Dojazd autobusem MZK nr 12 o godz. 8.26 z przystanku na ul. Głogowskiej.
Trasy dowolne.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. ul. Starotargowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 do 30 maja 2019 r., skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty / oryginał dowodu wpłaty wpisowego/ na konto Santander O / Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520. Bliższe informacje można uzyskać pod tel./ fax. ( 0 62 ) 300 00 74.

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową
- udział w konkursach z nagrodami (wiedzy o powiecie ostrowskim), sprawnościowych
Uwaga!!! Zgłoszenia do konkursów dla tras dowolnych przyjmowane będą do godz. 11.30 )
- herbatę na mecie rajdu (do własnych kubków), posiłek dla wszystkich uczestników, wspólną zabawę i serdeczną atmosferę podczas trwania całej imprezy.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
- przestrzeganie karty turysty
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i posiadanie sprawnego roweru
- posiadanie apteczki
- przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego jak również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 30 maja kwietnia lub bezpośrednio na mecie.

Organizowany Rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się na zasadach non profit.

UWAGA KONKURS !!!!!

Organizatorzy Wiosennego Rajdu „Bocianim Szlakiem” ogłaszają konkurs na wykonanie rysunku (praca plastyczna) związanej z wizerunkiem bociana. Jedna z prac zostanie wykorzystana do zaprojektowania znaczka rajdowego w 2020 roku. Dodatkowo zwycięscy uczestnicy otrzymają upominki. Prace muszą być złożone w Oddziale PTTK do dnia 30 maja 2019 r. i musi mieć kształt znaczka rajdowego (koło). Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w mediach i w projekcie znaczka.

Źródło: https://umostrow.pl/

Dodaj komentarz

Reklama