W mieście trwają intensywne prace m.in. nad modernizacją boisk sportowych, budową świetlicy, Domu Sąsiedzkiego, adaptacją budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego. Inwestycje realizowane i te już zakończone omówił podczas spotkania z dziennikarzami, prezydent Krystian Kinastowski.
Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zadaniami.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Karpackiej 3”

Trwają zaawansowane prace przy realizacji zadania, którego umowny termin zakończenia przypada na koniec maja.
Wykonawcą inwestycji jest Leszek Kułak, właściciel firmy Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu z siedzibą w Skwierzynie.
Za kwotę 807.646,74 zł brutto zostanie wykonane boisko do piłki ręcznej o pow. 968,00 m2, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o pow. 514,71 m2, chodnik wzdłuż boiska do piłki ręcznej o pow. 81,29 m2, piłkochwyty, odwodnienie boisk.

2. ,,Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”

Prace potrwają do 20 grudnia br. Inwestycję realizuje Firma Usługowo Handlowa Malbud – Stanisław Żychliński, za kwotę 691.499,02 zł brutto. W budynku zostaną wymienione drzwi, okna i dach. Wykonane będą nowe posadzki, ściany działowe, łazienki, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i elektryczne, oświetlenie. Teren przed budynkiem zostanie utwardzony.

3. ,,Zagospodarowanie skweru Sybiraków w Kaliszu”

W ramach budżetu obywatelskiego Wydział Rozwoju Miasta realizuje inwestycję na Skwerze Sybiraków.
Projekt, w 2017 roku, wykonała wyłoniona w wyniku zapytania ofertowego, firma Małgorzaty Werhun-Popiołek "Pracownia Architektury Krajobrazu z Konina". Projekt był konsultowany z Radą Osiedla Rogatka. W ramach zadania "Przyjazny i nowoczesny Skwer Sybiraków", w 2017 r. wykonano projekt, przyłącze wodociągowe oraz posadzono drzewo. W 2018 r. wnioskodawca złożył wniosek na wykonanie kolejnego etapu, czyli fontanny. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca całego zadania, które jest realizowane przez firmę TYC Ogrody - Wojciech Tyc.
Na skwerze zostaną posadzone 22 drzewa i 1860 krzewów, głównie kwitnących. Będą to tzw. nasadzenia kompensacyjne. Nowe rośliny pojawią się w miejscu starych i chorych. Obszar ozdobią m.in.: klony pospolite, świerki serbskie, dęby czerwone, lipa drobnolistna, magnolia japońska, surmie bignoniowe, tulipanowiec amerykański, lilaki, jałowce, hortensje, róże.
Zadanie obejmuje także montaż stołów szachowych, nowych ławek i koszy oraz wykonanie alejek chodnikowych.

4. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Polnej 17 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”

Prace potrwają do końca maja br. Do wykonania pozostało zamontowanie drobnych elementów, głównie czujek dymu.
Zadanie obejmuje m.in.: demontaż drzwi zewnętrznych do klatki schodowej nr 2 w starej części budynku, rozkucie otworów drzwiowych, montaż nowych drzwi zewnętrznych, montaż zabezpieczeń pod schodami do piwnicy w klatce schodowej nr 1 i 2, wykonanie zabudowy klatek schodowych, wykonanie okien dachowych oddymiających na stropie klatek schodowych, montaż drzwi dymoszczelnych prowadzących do łącznika z nową częścią, montaż hydrantów na strychu starej części budynku, naprawa i uzupełnienie tynków, wykończenie ścian i sufitów wraz z malowaniem, zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z montażem opraw oświetleniowych, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych.

5. „Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. „Centrum Aktywności Mieszkańców”

Miasto przygotowuje postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 sierpnia br., a całego zadania - IV kwartał br.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek z kamieni na posadzce oraz paneli podłogowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejących armatury i instalacji sanitarnych, montaż nowej instalacji sanitarnej i armatury, wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami, klimatyzacji i instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, uziemiającego, LAN, domofonowego praz instalacji gniazdowej.

6. ,,Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu”

Trwają prace adaptacyjne budynku przy ul. Nowy Świat, w którym znajdzie się siedziba Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza. Szkoła zacznie w nim działać od nowego roku szkolnego.
Prowadzone prace mieszczą się w trzech zakresach rzeczowych. Budowlany obejmuje wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny kauczukowej. Renowację przejdą drewniane podłogi, a na ostatniej kondygnacji przeprowadzone zostaną kompleksowe roboty budowlane. Zadanie obejmuje również wykonanie balustrady oraz zamontowanie stolarki drzwiowej na jednym z pięter. Prace związane z branżą elektryczną skupiają się na montażu niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny inwestycji to natomiast wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek.
Prace w budynku przy Nowym Świecie realizuje Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna ,,Simbud” Rafał Kaczmarek. Mają zakończyć się do 19 lipca i kosztować
1.077.056,53 zł brutto.

7. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców”

W trakcie rozstrzygania znajduje się postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
w przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. W następnej kolejności zostaną ogłoszone postępowania dotyczące dostawy
i montażu wyposażenia Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30 marca 2020 r. a całego projektu 31 grudnia 2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji budowlanej, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym, izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, przebudowę lokalu, której celem będzie wprowadzenie nowej funkcji użytkowej, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego (sugerowane pomieszczenia nr 1,2,3 i 4 oraz OPEN-SPACE), wymianę instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego), wykonanie instalacji przeciwpożarowej: oznakowania przeciwpożarowego, instrukcji przeciwpożarowej, systemu gaśniczego.

8. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu”

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane znajduje się w trakcie rozstrzygania,
ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 29 listopada 2019 r. Miasto wystąpiło
o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Kultury.

Zakres prac obejmuje: przebudowę boisk z nową nawierzchnią poliuretanową (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz bieżnia ze skocznią do skoku w dal) wraz
z wyposażeniem; wykonanie elementów małej architektury (chodniki, ławki, schody terenowe); modernizację istniejącego ogrodzenia - wymianę na nowe panelowe; wykonanie nowej bramy wjazdowej od ulicy Przemysłowej; instalacji oświetlenia ścieżek; instalacji zasilania opraw oświetleniowych; dostawę oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych; wykonanie ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji ochrony przed przepięciami; instalacji drenażu i odwodnienia boisk sportowych oraz skoczni w dal; instalacji odprowadzenia ścieków deszczowych.

ZADANIA W ZAKOŃCZONE

1. „Adaptacja części terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza budowa skweru wypoczynkowego (osiedle Korczak)”

Inwestycja, realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, została już zakończona. W miejscu zniszczonych elementów małej architektury zamontowano nowe – 6 ławek, 2 kosze na śmieci. Ponadto 2 sześciostanowiskowe stojaki na rowery, 2 stoły betonowe z szachownicą, 4 krzesła, zegar zewnętrzny dwustronny, tablica z logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
Posadzone zostały rozmaite rośliny: byliny, krzewy liściaste, iglaste. Wykonano także ścieżkę o nawierzchni z kostki brukowej.

2. „Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec”

To kolejna zakończona inwestycja, także Zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścieżki żwirowej - od ul. Żytniej, dostawę i montaż 6 ławek, 6 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej z logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

ZADANIA W PRZYGOTOWANIU

.„Rewaloryzacja Plant Miejskich – etap 1.”

W trakcie przygotowania znajduje się postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu zadania. Objęte jest ono dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz – kurs na rewitalizację” nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/17. Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2020 r.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama