Rusza kolejny etap programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego". W tym roku z programu będzie mogło skorzystać ponad 40 par. W ubiegłym roku do programu zakwalifikowało się dziesięć par, z czego w trzech przypadkach procedura zakończyła się ciążą, a jedna z par czeka na potwierdzenie informacji o ciąży.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym roku miejski program realizowany będzie przez klinikę INVICTA we Wrocławiu. Na realizację programu w tym roku miasto przeznaczyło 230 000 zł. Programem objętych będzie 46 par - dofinansowanie dla każdej z nich wynosi do 5000 zł.

W ramach programu każda para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu (w zależności od sytuacji klinicznej pary) tj. procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie) lub procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).

Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do programu przez firmę INVICTA oraz przeprowadzenie co najmniej jednej interwencji w ramach zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Istotnymi kryteriami przystąpienia par do programu są:

- stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
- w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;
- para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie Ostrowa Wielkopolskiego;
- decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje klinika Invicta mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej wniosek o zatwierdzenie finansowania zainteresowana para przekazuje do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski wydawane będą w miejscu realizacji programu- podmiocie leczniczym pn. Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA we Wrocławiu przy ul.Grabiszyńskiej 186/1B.

Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA we Wrocławiu, ul.Grabiszyńska 186/1B.

Zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do Realizatora programu, który przeprowadzi kwalifikację par do programu. Osoba do kontaktu: p. Anna Trawińska - tel. 58 58 58 810.

Źródło: https://umostrow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze  

#1 Dabin Rock 2019-04-15 17:11
Witamy w firmie pożyczkowej Mr. Dabin Rock, Czy potrzebujesz pilnej pożyczki o oprocentowaniu 3%? Aby zapłacić rachunki lub rozpocząć dobry interes?email: dabinrockloancompany11@gmail.com

Reklama