Po raz kolejny Ostrów Wielkopolski pozyskał środki zewnętrzne na funkcjonowanie dwóch działających na terenie miasta ośrodków wsparcia dla seniorów - Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+.

Dzięki funkcjonowaniu tych dwóch placówek duża grupa ostrowskich seniorów może aktywnie wpędzać wolny czas. Z usług Dziennego Domu Senior+ korzysta obecnie czterdzieści osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. Natomiast z różnorodnych zajęć proponowanych przez Klub Senior + korzysta średnio prawie 60 ostrowskich seniorów dziennie.

- Niezmiernie cieszę się, że Ostrów Wielkopolski znalazł się na liście gmin dofinansowanych projektów w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy na rok 2019 dofinansowanie w wysokości 140 tys zł dla Dziennego Domu Senior+ oraz 64 tys zł dla Klubu Senior+. To maksymalna kwota jaką mogliśmy otrzymać w stosunku do kosztów całkowitych funkcjonowania tych placówek. Jednocześnie już dziś chcę zapewnić, że będziemy podejmować działania, aby tę ofertę polityki senioralnej systematycznie rozszerzać. Wszystko po to, aby naszym seniorom żyło się lepiej w naszym mieście - mówi Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Źródło: https://umostrow.pl

Dodaj komentarz

Reklama