Zniknął ostatni spowalniacz na ulicy Śródmiejskiej, zdemontowano te na Lipowej. Drogowcy zdjęli także progi zwalniające, które hamowały użytkowników ścieżki rowerowej wzdłuż Wału Staromiejskiego.

Decyzję o ich likwidacji podjęto ze względu na montaż niezgodny z obowiązującymi przepisami. Część spowalniaczy zainstalowano zbyt blisko przejść dla pieszych. Dotyczyło to tych na ulicach Lipowej i Śródmiejskiej. Natomiast progi na Wale Staromiejskim przekraczały maksymalną wysokość dodatkowej infrastruktury umieszczanej na ścieżkach rowerowych.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama