Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał wczoraj umowę dzierżawy, na mocy której 11 autobusów o napędzie hybrydowym zasiliło tabor Kaliskich Linii Autobusowych. Nowe, ekologiczne autobusy niebawem pojawią się na ulicach miasta.

- Jakość komunikacji miejskiej sukcesywnie wzrasta. Dostrzegają to kaliszanie, ale także obserwatorzy z regionu i kraju, o czym świadczą wysokie pozycje KLA w rankingach - mówi prezydent Grzegorz Sapiński. - Nowoczesny tabor, centra przesiadkowe, system informacji pasażerów, czy biletomaty to konsekwentnie realizowane inwestycje, które sprawiają, że Kalisz staje się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom miastem.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama