Jak co roku, kaliski samorząd udzieli finansowego wsparcia właścicielom zabytków. W budżecie Kalisza na 2018 rok na dotacje celowe na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zaplanowana została łączna kwota w wysokości 600.000,00 zł. O powyższe środki ubiegało się 9 podmiotów.

Podczas sesji, 1 marca, Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę, zgodnie z którą przyznane zostały dotacje następującym podmiotom:
1) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, ul. Niecała 10 – w wysokości 85.000,00 zł – na prace remontowo-budowlane związane z zachowaniem zabytkowego muru cmentarza ewangelickiego przy ul. Harcerskiej 2 – etap III;
2) Joannie Woldańskiej-Witczak i Michałowi Woldańskiemu – w wysokości 70.000,00 zł – na remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 16 w Kaliszu;
3) Kalisz Office park sp. z o.o. – w wysokości 80.000,00 zł – na wymianę stolarki okiennej
i remont elewacji kamienicy przy Al. Wolności 19 w Kaliszu;
4) Arturowi Owczarkowi – w wysokości 70.000,00 zł – na remont dachu i odnowienie elewacji budynku przy ul. Główny Rynek 3 w Kaliszu;
5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, ul. Wrocławska 209 – w wysokości 33.000,00 zł – na rewaloryzację zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 – w zakresie przebudowy alejki głównej wraz z wykonaniem nasadzeń;
6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Gotarda w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3 – w wysokości 20.000,00 zł – na remont podłogi w prezbiterium i zakrystii zabytkowego kościoła filialnego pw.św. Wojciecha na Zawodziu;
7) Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Kaliszu, ul. Śródmiejska 43 – w wysokości 50.000,00 zł – na prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej (3 pary) w krużgankach klasztornych zespołu poreformackiego;
8) Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5, Kalisz – w wysokości 80.000,00 zł – na prace konserwatorskie przy elewacji katedry św. Mikołaja – elewacja wschodnia naw bocznych;
9) Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
w Kaliszu, ul. Kolegialna 2 – w wysokości 112.000,00 zł – na kontynuację remontu dachu kościoła – nawa boczna od strony północnej, nawa boczna od strony południowej.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

TEMPO Finanse

Reklama