Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, z której mogą skorzystać mieszkańcy Kalisza.

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej to te, które:
- w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskały świadczenie z pomocy społecznej,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- posiadają zaświadczenie o byciu kombatantem oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- posiadają ważną legitymacje weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego,
- nie ukończyły 26 lat, lub ukończyły 65 lat,
- poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Aby uzyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy posiadać:
- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
- ważną Kartę Dużej Rodziny,
- zaświadczenie o byciu kombatantem lub osobą będącą ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
- legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,
- dokument stwierdzający tożsamość,
lub należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
- spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności podatkowej,
- spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza
w 2018 r.:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, ul. Staszica 47 a, pok. 13:
- dyżury pełnią radcy prawni, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00,
- punkt prowadzi organizacja pozarządowa: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa;

2. Lokal przy ul. Górnośląskiej 10/1:
- dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 17.00,
- punkt prowadzi organizacja pozarządowa: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa;

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1:
- dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00;

4) Lokal przy ul. Polnej 29 (wejście od ul. Legionów)
- dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 15.00.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

TEMPO Finanse

Reklama