25 stycznia na zaproszenie Biura ds Proobronnych działającego w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, 20 osobowa reprezentacja uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu miała możliwość ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności musztry pod okiem zawodowców z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Sześć godzin "tupania" po placu apelowym z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Udział w tym szkoleniu był wyróżnieniem, ale także i sprawdzianem umiejętności. Od oddawania honoru, przez krok zwykły i defiladowy aż po defiladę w rytm Warszawianki - to tylko kilka z zagadnień realizowanych podczas całodniowego pobytu młodzieży klas mundurowych w jednostce. Warto wspomnieć, że V LO jest jedyną szkołą w mieście i okolicy, która została zakwalifikowana do udziału w programie pilotażowym MON.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

TEMPO Finanse

Reklama