Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od 8 stycznia br. zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Parczewskiego z ul. Piskorzewską oraz ul. Parczewskiego tuż za skrzyżowaniem z ul. Przechodnią.

Wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

1. W ul. Babina na odcinku pomiędzy ul. Wodną a ul. Nowy Rynek wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych miejscach postojowych.
2. Dla pojazdów jadących ul. Narutowicza oraz ul. Wodną dojazd do ul. Parczewskiego wyznaczony zostanie przez ul. Babina oraz ul. Złotą i ul. Kanonicką.
3. W ul. Parczewskiego na odcinkach ul. Złota – Przechodnia, ul. Złota – Piskorzewska, oraz ul. Kanonicka – Piskorzewska wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.
4. W ul. Przechodniej zostanie odwrócony kierunek ruchu, tj. ruch odbywać się będzie od ul. Parczewskiego w kierunku ul. Targowej.
5. W ul. Piskorzewskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Garbarskiej).
6. W ul. Złotej na odcinku pomiędzy ul. Babina a ul. Parczewskiego wprowadzony zostanie tymczasowo ruch dwukierunkowy.
7. W ul. Kanonickiej na odcinku pomiędzy ul. Parczewskiego a ul. Babina wprowadzony zostanie tymczasowo ruch dwukierunkowy.
8. Dla pojazdów jadących ul. Kanonicką (od strony ul. Parczewskiego) wprowadzony zostanie nakaz jazdy prosto – w ul. Nowy Rynek.
9. Dla pojazdów jadących ul. Babina (od strony pl. Kilińskiego) wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w ul. Nowy Rynek – z wyłączeniem autobusów komunikacji regularnej, które będą mogły kontynuować jazdę ul. Babina.

Na czas robót wyznaczone zostaną trasy objazdu:

1. Do ul. Wodnej – dla pojazdów jadących ul. Babina (od strony pl. Kilińskiego) poprzez ul. Nowy Rynek i ul. Chopina.
2. Do ul. Parczewskiego – dla pojazdów jadących ul. Narutowicza i ul. Wodną – poprzez ul. Babina i ul. Kanonicką.
Według planu ul. Parczewskiego będzie przejezdna 17 stycznia br.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

TEMPO Finanse

Reklama