W listopadzie Urząd Miejski w Kaliszu reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadził nasadzenia 257 drzew na terenie miasta. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom oraz młodzieży z kaliskich szkół, którzy aktywnie włączyli się w nasze proekologiczne działania.

Młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” posadziła 5 buków pospolitych, 6 klonów jawor, 14 klonów polnych, 6 dębów szypułkowych, 6 kasztanowców pospolitych i 3 brzozy brodawkowate przy ul. Wodnej. Uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych dokonali nasadzeń 45 sztuk lip drobnolistnych przy Trasie Bursztynowej. Dzieci z Zespołu Szkół nr 9 pomagały w tworzeniu zadrzewionego skweru przed Halą Arena (posadzono: 16 klonów pospolitych, 16 klonów jawor i 10 dębów szypułkowych). Posadzenie 14 klonów zwyczajnych, 3 brzóz brodawkowatych i 2 wierzb na terenie Zielonych Płuc Kalisza sprawiło ogromną radość dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 6.

Nasadzenia przeprowadzane w ramach akcji „Zielony Kalisz” mają w swoich założeniach służyć ochronie drzew oraz popularyzować ich znaczenie w biosferze. Ich celem jest także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na ziemi. Organizatorzy pragną zainspirować dzieci, młodzież, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych związanych z sadzeniem i ochroną drzewostanu.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama