21 listopada została podpisana umowa na realizację zadania pn. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok.

Zakres zadania obejmuje m.in. uzupełnienie odwodnienia terenu – wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, drogi manewrowej, zjazdów oraz chodników z płyt betonowych.

Dodatkowo nowy parking przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 zostanie oświetlony. Uzupełnione zostanie również oświetlenie odcinka ulicy Wykopaliskowej.

Przewidywany termin realizacji zadania to połowa grudnia tego roku. Planowany koszt inwestycji to 189.067,89 złotych.

Źródło: http://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama