Dyrektorzy i nauczyciele kaliskich placówek oświatowych odebrali 11.10.2019r. nagrody Prezydenta Miasta Kalisza, przyznawane co roku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnionych zostało 56 pedagogów.

Nauczyciele i uczniowie Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza już mogą korzystać z nowo wyremontowanych pomieszczeń. Na potrzeby „Plastyka” został zaadaptowany budynek należący wcześniej do kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, mieszczący się przy ul. Nowy Świat 13. Remont pomieszczeń znacznie poprawił warunki pracy i wpłynął na komfort nauki.

Trwa głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. 14, 15 oraz 17 i 18 października, na placu przed Ratuszem i na Plantach Miejskich, stanie mobilny punkt BO - zabytkowy autobus SAN H100B. Pracownicy urzędu miasta będą udzielać niezbędnych informacji i porad dot. sposobu głosowania na zgłoszone przez kaliszan zadania.

Trwa wymiana słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic 3 Maja i Majkowskiej. Realizuje ją spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

W minioną sobotę, 5 października, przy ulicy Bażanciej 1a uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Już w pierwszym dniu z możliwości nieodpłatnego oddania odpadów skorzystało aż 150 kaliszan.

Przedstawiciele Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, w obecności prezydenta Krystiana Kinastowskiego, odebrali z rąk Marleny Maląg, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu trzech mikrobusów.

Za nami 39. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza pod patronatem honorowym Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza. W biegu głównym wystartowało 946 osób.
Uczestnicy pokonali dwie pętle po 5 km trasą: pl. Wojciecha Bogusławskiego - ul. Częstochowska - ul. Nowy Świat - ul. Górnośląska (do OKP "Wieża Ciśnień") - ul. Górnośląska - ul. Śródmiejska - al. Wolności - pl. Wojciecha Bogusławskiego.

Przedstawiciele 13 samorządów, w tym Miasta Kalisza podpisali umowy na dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nasze miasto pozyskało na nie łącznie 6,25 mln zł.
Gminy i powiaty z południowej Wielkopolski otrzymały z Funduszu Dróg Samorządowych łącznie 31 mln zł na 16 zadań.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w czwartek 10 października rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej.
Przebudowane zostaną dwa następne odcinki al. Wojska Polskiego, tj. prawej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz lewej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej.

Tegoroczna Biesiada Piastowska odbędzie się 14 września br. (sobota) już po raz dwudziesty. Okrągła rocznica jest okazją do zorganizowania jeszcze większych atrakcji dla uczestników.

Reklama