Zapraszamy mieszkańców na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpocznie się 1 września 2019 r. o godz. 12 na Głównym Rynku w Kaliszu i będzie przebiegać zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w oprawie pododdziału honorowego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Miasto Kalisz oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka zapraszają mieszkańców Kalisza na ósmą edycję Narodowego Czytania. Tym razem będziemy odkrywać piękno aż ośmiu lektur, arcydzieł polskiej nowelistyki, zaproponowanych przez Parę Prezydencką, która jak co roku patronuje wydarzeniu.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na drugą edycję Festiwalu Muzyki Tradycyjnej MELODIE STAMTĄD 2019. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 15.00, na placu CKiS przy Parku Miejskim.

W czwartek, 1 sierpnia, o godz. 17.00 nastąpi włączenie syren wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta. W ten sposób upamiętnimy 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Nadany zostanie sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

Źródło: https://www.kalisz.pl

- Dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Życzę zapału i energii podczas realizacji kolejnych planów i marzeń – mówił prezydent Krystian Kinastowski składając gratulacje pracownicom Urzędu Miasta Kalisza, które kończą służbę w magistracie i przechodzą na emeryturę.

W poniedziałek, 22 lipca br., około godziny 4 rano podczas próby kradzieży pieniędzy z bankomatu na osiedlu Dobrzec doszło do eksplozji. Bankomat znajdował się w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, obok wejścia prowadzącego do Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, która ucierpiała w wyniku wybuchu.

Kiedy Franciszek Reinstein projektował posterunek celny na Wrocławskim Przedmieściu, nie przypuszczał pewnie, że za jakiś czas w swoich murach gościć on będzie wagę miejską, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Księgowych czy cukiernię. Ale pewnie ucieszyłby się, że w 2019 roku obiekt stoi i włodarze Kalisza o niego dbają - jeszcze w tym roku Rogatka Wrocławska zostanie wyremontowana.

Powiat Kaliski przekaże Gminom pomoc finansową w formie dotacji celowych przeznaczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. O tym jednogłośnie zadecydowali radni podczas Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się 12 lipa br. Każda Gmina z terenu naszego powiatu otrzyma po 12.000 złotych. Łącznie z powiatowego budżetu na realizację zadań OSP przeznaczono 132.000 złotych.

Siedem Gmin z powiatu kaliskiego otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Dzięki temu, na ich terenie zostanie zrealizowanych 10 projektów na łączną kwotę opiewającą na 207 020,00 złotych. Konkurs jest elementem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Umowy parafowano dziś w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Filharmonia Kaliska zapraszają na XII Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski 2019, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 lipca 2019 r., o godz. 17.00, w Forum Synagoga.

Reklama